Den vingede helhest Den vingede helhest - Forfattere fra Silkeborg Til Silkeborg Bibliotekernes hjemmeside


Du er her:
Silkeborg Bibliotek Den vingede helhest

Den vingede helhest
En præsentation af forfattere fra Silkeborg

På denne side vil vi præsentere en række forfattere, som på den ene eller anden måde har eller har haft tilknytning til Silkeborg. I 2004 lagde vi ud med en præsentation af forfatteren Jørgen Nielsen, der er vokset op på Silkeborg Vesteregn, og i 2005-2006 blev det til en omfattende portrættering af Poul Vad. Næste 'offer' er planlagt til at være Simon Grotrian, der bor i Lemming lidt uden for Silkeborg.
Poul Pedersens modifikation af en helhest og en brakteat
 
Simon Grotrian Simon Grotrian (f. 1961)
Simon Grotrian adspurgt om poesi
Poesi er noget der ikke er set før. Måden tingene står på. Æstetikken er afgørende. Nødvendighed er afgørende. Nødvendigheden driver værket. Poesi er noget der ikke er set før, fortalt påny, efter at have rendt rundt i hovedet på én. (Fra interview med Mikael Josephsen på www.poesi.dk)

Poul Vad Poul Vad (1927-2003)
Forfatteren og kunsthistorikeren Poul Vad er født og opvokset i Silkeborg, hvor han første gang stiftede bekendtskab med tidskriftet Helhesten og Klee, således som han selv beskriver det i essayet "Den trebenede hest".
En forfatterpræsentation udarbejdet af cand. mag. Dorte Fogh og studerende Isai Fromer.

Jørgen Nielsen Jørgen Nielsen (1902-1945)
Forfatteren fra Moselund ved Engesvang efterlod et særpræget og stærkt forfatterskab præget af præcis realisme om de menneskelige livsvilkår.
En forfatterpræsentation udarbejdet af cand. mag. Dorte Fogh og bibliotekar Agnete Bang.

Helhesten var i folketroen et overnaturligt væsen i skikkelse af en trebenet og af og til også hovedløs hest, som boede på kirkegårde og varslede død, når den viste sig. Læs mere om helhesten


Her glæder vi os til at bruge Poul Pedersens bevingede helhest som fast symbol og logo på vore Silkeborg-forfatter-sider.

Dorte Fogh, cand. mag., Silkeborg Amtsgymnasium
Agnete Bang, bibliotekar DB, Silkeborg Bibliotek
Per Hofman Hansen, webredaktør og bibliotekar DB, Silkeborg Bibliotek

Til toppen

Find på websiderne. Publiceret 19. august 2004. Opdateret 3. marts 2007. Webredaktøren.