Post 1

pic post 1 250

Det Gamle Rådhus fra 1857 – lille og velproportioneret som det var opfyldte det alle tidens krav til et lille rådhus.

Det Gamle Rådhus

Det Gamle Rådhus (Torvet 2A) blev opført i 1857 som rådhus for den unge by Silkeborg. Byen var grundlagt som handelsplads i 1846 og derefter planlagt helt fra grunden på rationel vis med lige veje og ordentlige stenhuse. Rådhuset skulle huse byrådet og borgmesterens kontor.
Det Gamle Rådhus fra 1857 – lille og velproportioneret som det var opfyldte det alle tidens krav til et lille rådhus.

Palæstil

Bygningen er tegnet af støberiejer og arkitekt H. C. Zeltner, som samme år var blevet medlem af kommunalbestyrelsen og som gennem mange år også var dens formand.

Der er ingen tvivl om, at husets palæ-agtige stil skulle understrege byens nye værdighed: at man i 1855 var blevet en selvstændig kommune og i 1854 selvstændig retskreds. Rådhuset fungerede derfor også som dom- og arresthus.
I 1900 blev Silkeborg købstad og der boede nu mere end 7.000 mennesker i byen (i 1855 var indbyggertallet 1.204). Så rådhuset var efterhånden blevet for lille til at rumme den stadigt voksende bys mange funktioner. Som aflastning blev der derfor i 1921 opført en politistation på Christian 8.s Vej. Men der var behov for endnu mere plads. Så byrådet besluttede at gennemføre en større tilbygning ud til Rådhusgade, en opgave som blev overdraget til arkitekt L. Bendixen. Derefter var der frem til midten af 1970’erne kun kommunale funktioner i huset.

Da det nuværende rådhus på Søvej stod færdigt i 1975 blev huset her på Torvet ledigt, hvorefter retsvæsenet igen lejede sig ind og havde til huse her frem til 2007.
Nu er bygningen bl.a. hjemsted for Silkeborg Turistbureau, Handel Silkeborg og Riverboat Jazz Festival.

Læs mere om Det Gamle Rådhus på Wikisilkeborg

Se næste post