Vedtægter

Silkeborg Arkiv baserer sit virke på følgende dokumenter: