Lovgivning

Tekstudsnit

Arkivområdet reguleres af Arkivloven, som fastslår, at det er Statens Arkiver, der fastlægger principperne for bevaring og kassation.

Silkeborg Kommune har udarbejdet lokale retningslinier i form af arkivinstrukser.
 

Love og bekendtgørelser

Statens Arkiver præciserer med både arkivloven og en række bekendtgørelser, hvilke principper der gælder for bevaring og kassation i den kommunale forvaltning:

Silkeborg Kommunes arkivinstruks

Silkeborg Kommune har på baggrund af retningslinjerne fra Statens Arkiver udarbejdet en arkivinstruks for Silkeborg Kommune. Arkivinstruksen er ”arkivloven” i Silkeborg Kommune og den udstikker de retningslinjer, der gælder her i kommunen. 
  
Du kan læse Silkeborg Kommunes arkivinstrukser her.