Byregistratur

Nej, desværre, registret er nu digitalt.

Denne registratur over Silkeborgs bygninger er lavet med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes byggesagsarkiv. Det store arbejde med at bearbejde oplysningerne i byggesagerne har Leo Jensen stået for.

Byregistraturen omfatter ejendomme i “Silkeborg By” – dvs. syd for Silkeborg Langsø, vest for Remstrup Å og øst for Søndre Ringvej.

De beskrevne ejendomme er dem, der i sidste halvdel af 1990’erne, da registraturen blev lavet, kunne ses i gadebilledet. Er en ejendom nedrevet før dette tidspunkt omtales den altså ikke.

Søg i byregistraturen fra feltet “Søg i samlingerne” herover til højre, især hvis din søgeindgang er et personnavn. Hvis din søgeindgang er en gade, kan du også åbne en PDF herunder.

Signaturforklaring til byregistraturen findes HER