Post 19

Faunapassagen

Klik for kort.
Et maleri af Silkeborgs gamle vandmølle fra 1856.

Et maleri af Silkeborgs gamle vandmølle fra 1856. Møllen forsvandt da fabrikken blev bygget i 1844.

Der er tryk på vandet på dette sted. Det er fordi åen er opstemmet her. Der løber mellem 5 og 37 kubikmeter vand igennem i sekundet med et fald på 2,2 meter. Vandets kraft har på dette sted været udnyttet siden 1500-tallet. Først som vandmølle til korn og siden 1845 i papirproduktion.

Vandkraften var afgørende for, at man anlagde papirfabrikken her, for den gang var andre kraftkilder dyrere eller slet ikke eksisterende. Papirfabrikken installerede et vandhjul dimensioneret til at udvinde 60 hk af vandkraften, så Gudenåen har været en betragtelig kraftkilde. 
I takt med at produktionen steg udgjorde vandkraften dog en stadig mindre del af den kraft der skulle bruges til at producere papir. 
Da papirfabrikken lukkede ophørte udnyttelsen af vandkraften og man anlagde faunapassagen. Den kaldes også Stryget og er efter sigende Danmarks største. Det stod færdigt i 2004. Stryget gør det muligt for visse fisk at passere. Det er designet sådan at både små og store vanddyr kan bevæge sig op mod strømmen.

Læs mere om Faunapassagen i Wikisilkeborg.

Se sidste post