Post 17

Silkeborg Papirfabrik

Klik for kort.
Silkeborg Papirfabrik

Denne bygning blev opført til produktionen af det særlige håndlavede papir til pengesedler.

Silkeborg blev etableret her efter, at den kongelige godsinspektør havde anbefalet at der blev anlagt industri her i Silkeborg. Konkret blev det familien Drewsen der kom til at virkeliggøre visionen om at udnytte naturkræfterne i det underudviklede Midtjylland.

Det var vandkraften og mulighederne for transport ad vandvejen der tiltrak den driftige Drewsen-familie. I foråret 1844 begyndte familien at opføre papirfabrikken i Silkeborg og allerede 1. januar 1845 var man klar til at lave det første ark papir i den nye fabrik. Papirarbejderne blev indlogeret på Silkeborg Hovedgård og i hastigt opførte boliger på Smedebakken. Papirfabrikken er vokset i mange omgange siden og blev hurtigt til det vigtigste center for papirproduktion i Danmark. 
Michael Drewsen var den store kraft bag anlæggelsen af fabrikken. Han bosatte sig i byen og var en væsentlig faktor for byens relativt hurtige udvikling i de første år. Han stod tillige bag opførelsen af det kommunale gasværk i 1856. Drewsen kunne bruge gas til belysning på fabrikken. Det betød, at Silkeborg var blandt de første byer der fik gasværk. Han stod også bag oprettelsen af Hjejleselskabet i 1861 i det han tidligt så områdets potentiale for turisme. 
Michael Drewsen solgte fabrikken i 1870 og den blev drevet videre til 1889 hvor ejerne lukkede virksomheden. Den genåbnede dog igen i 1894. 
Papirfabrikken i det 20. århundrede var ikke førende som i Drewsentiden. Men man stod for produktion af kvalitetspapir heraf en del håndlavet.
Papirfabrikken lukkede i 2000 og området blev efterfølgende åbnet op og udviklet til en ny bydel med forskellige funktioner som kontorer, biografer, højskole, hotel og spisesteder.

Du kan læse mere om Silkeborg Papirfabrik på Wikisilkeborg

Se næste post