Post 16

Silkeborg Slot

Klik for kort.
 
Silkeborg Slot

Stik af Silkeborg Slot som det kan have set ud fra 1921.

Hvem der byggede Silkeborg Slot og navngav det er ukendt. I 1400-tallet gjorde flere parter krav på slottet nemlig både Alling kloster, Århus bispesæde og Laurids Hvas fra Ormstrup gods.

Først i 1532 blev slottet stadfæstet som bispesædet i Århus’ ejendom. Det var lige tids nok til at slottet kunne lægges under kongens ejendom efter reformationen i 1536 hvor al kirkelig ejendom blev lagt under kronen. 
Kongen benyttede lejligheden til at oprette Silkeborg Len som blev administreret fra Slottet i Silkeborg. Der var god jagt i området og det tiltrak kongen fra tid til anden. Der var opført et stenhus, hvor kongen boede når han var her. Det var 30×15 meter og arkæologerne har fundet en omfattende pilotering med træstammer for at undgå at huset sank ned i den bløde jordbund. 
Under svenskekrigene i 1600-tallet blev slottet plyndret og ødelagt. Senere i 1700-tallet blev slottet gjort til rytterdistrikt. Bygningerne var skadede og stenhuset blev revet ned. Da rytterdstriktet forsvandt med en militærreform forsvandt Silkeborg Slot også. Det blev revet ned i 1770’erne og stenene blev blandt andet brugt til at opføre Silkeborg hovedgård.

Læs mere om Silkeborg Slot her.

Se næste post