Post 14

Papirfabrikkens baghave

Klik for kort
Blade og frø fra asketræ.

Blade og frø fra asketræ.

 
Området bag Papirfabrikken har i tidens løb været brugt til mange forskellige formål. Først som opholdssted for hovedgårdens heste, senere gravede man ler til et lille teglværk primært til opførelsen af Papirfabrikken.

Men der har også været små kolonihaver for papirarbejderne, hvor de kunne dyrke grønsager til middagsbordet.
Langs søbredden (ved Langsøstien) ses træer, som har fået lov til at vokse sig store og flotte – især asketræer.
Ask er et af de mest krævende skovtræer – det skal have en næringsrig bund med strømmende iltrigt vand og det tåler ikke blæst og nattefrost under blomstring. Til gengæld giver træet lys til en frodig underskov (af fx hindbær, brændenælde, padderokke, gøgeurter, vorterod m.m.) og har mange fine tømmeregenskaber til skibs-bygning, hjul, redskaber, ski, gulve, skabe, møbler og køretøjer. Ask er den bedst egnede løvtræart til spånpladefremstilling.
Asketræet har haft stor betydning som redskabstræ i tusindvis af år for eksempel til buer, spyd og økseskæfter. Askens kulturelle betydning for den nordiske kultur understreges også af sagnet om asken Yggdrasil, hvis grene breder sig ud over hele verden og hvis rødder blandt andet går ned til Urds brønd hvor Nornerne forudsiger menneskers skæbne ved fødslen.

Læs mere om asketræet her.