Post 9

Langåbanen

Klik for kort.
Anlæggelsen af Langåbanen

Billede fra jordarbejdet i forbindelse med Langåbanen. Mænd med skovle, hatte og trillebør.

 
Jernbanen til Langå blev taget i brug i 1908 efter et langt politisk arbejde for at skaffe penge til at bygge den. Det blev allerede vedtaget at bygge banen i 1900, men det tog mange år at fordele regningen for at lægge sporene i landskabet.

Det var nemlig en betingelse fra statens side, at hvis banen skulle bygges skulle kommunerne på linjen selv betale 125.000 kr. af byggeriet. 
Et eksempel på hvor svært det var at blive enige var, at Gjern kommune stillede den betingelse for at betale sin del, at stationen kom til at ligge tæt på byens mejeri.  
Samtidig var det en betingelse, at banen blev gravet med håndkraft, selv om man havde effektive gravemaskine. En af pointerne med byggeriet var nemlig at skaffe arbejde til flest mulig arbejdere. Derfor blev jordarbejdet på banen klaret med skovl og trillebør. Hårdt arbejde, men toget kom da til at køre til sidst. 

Læs mere om Langåbanen i Wikisilkeborg.

Se næste post