Post 6

Vandtårnet

Klik for kort.
Vandværket i Indelukket

Vandværket i Indelukket. Det var her pumpen stod.

 
Vandtårnet er fra 1905 og blev bygget sammen med vandværket ved Indelukket, hvor en pumpemaskine pumpede vandet hele vejen op i den store tank på Århusbakken.
 
I begyndelsen var det et meget primitivt system. Det fungerede sådan, at når tanken på bakken var pumpet fuld ringede en klokke på vandværket i Indelukket. Så kunne bestyreren slukke for pumpen igen. 
 
Vandtårnet var begyndelsen på en offentlig vandforsyning i Silkeborg. Indtil vandtårnet blev indviet havde flertallet af byens borgere været henvist til at hente vand ved private vandposter placeret rundt om i byen. Mange af vandposterne var åbne, så der kunne let komme uhumskheder i drikkevandet. 
Derfor betød den nye vandforsyning et fremskridt for den generelle hygiejne i byen. Samtidig var det et stort fremskridt for byens brandmænd, der nu fik ordentligt tryk på brandsprøjterne og dermed bedre kunne slukke brande i byen. 

Vandforsyningen i Silkeborg udgav i 2005 en lille bog om sin historie. Læs den her.

Se næste post