Post 4

Iskælderdalen

Klik for kort.
Iskælderdalen

Alsangsstævne i Iskælderdalen under Anden Verdenskrig.

 
Navnet Iskælderdalen stammer tilbage til Silkeborgs grundlæggelse og har at gøre med at man, før køleskabe blev almindelige, gemte is om vinteren til brug senere på året. Ofte var det bryggerierne der bjærgede is i søerne og opbevarede det så man kunne køle pilsnerøllet under gæringen.

Men mere avancerede husholdninger efterspurgte også is. Og en af disse mere avancerede husholdninger var kongens. I hvert fald betingede han sig da han overdrog jorden til Michael Drewsen, at han skulle have adgang til is. Det fremgår af det såkaldte Arvefæsteskøde som blev udfærdiget i forbindelse med at Michael Drewsen og hans bror Christian fik kong Christian VIIIs tilladelse til at bygge papirfabrikken og udnytte vandkraften. Derfor har Iskælderdalen rødder i det allertidligste af det moderne Silkeborg. 
Iskælderdalen har i tidens løb været brugt til forskellige formål – under besættelsen var der for eksempel alsang her.

Læs mere om Iskælderdalen på Wikisilkeborg