Post 19

Silkeborg Kirke

Klik for kort
Silkeborg Kirke fra 1877

Silkeborg Kirke fra 1877

Silkeborg Kirke er fra 1877 og tegnet af arkitekt Henrik S. Sibbern. Man havde i første omgang henvendt sig til byens på den tid førende arkitekt Hans C. Zeltner som også havde udarbejdet et forslag. Men sognebørnene fandt det for dyrt.

 

Midletidig kirke på Hovedgården
Sibberns forslag var da også halv pris i forhold til Zeltners forslag – ja i første omgang var det oven i købet kun en tredjedel af prisen. Men det var også en ret lille kirke med plads til blot 400. Nu endte det med 800 siddepladser og en regning på 20.000 rigsdaler.
Med noget besvær skaffede man pengene gennem statsstøtte, lån, kollekter og gaver, grunden på torvet var afsat til formålet – selv om kirken egentlig skulle have været i den anden ende hvor rådhuset ligger.
Grundstene blev nedlagt i 1876 og byggeriet gik i gang. Man havde siden 1850 haft en midlertidig kirke i et lokale på hovedgården. Den blev hurtigt for lille til den voksende by – men den var et godt alternativ til den lange tur til Linå, hvor sognets kirke ellers lå. Så man affandt sig med de små forhold til man fik råd til en ”rigtig” kirke.
Det endte med at blive en fornuftig kirke med plads til mange på bænkene. Der var dog ikke brugt penge på original kunst og byggeriet var hold billigt blandt andet ved at bygge med tynde vægge, hvilket betød af kirken kunne være ret kold om vinteren. Til gengæld blev den brugt flittigt.
Den nuværende døbefont er, trods kirkens unge alder fra middelalderen. Den har tidligere været brugt i Them kirke, men da sognebørnene i Them fik en smartere døbefont flyttede ejeren af kirken fonten til Silkeborg Hovedgård som han også ejede. Her stod den en tid ganske upåagtet bag ved kirken, indtil en kunstmaler ved navn Carl H. Sonne i 1936 bemærkede den og spurgte, hvorfor sådan et klenodie ikke blev brugt til sit formål i kirken. Det kunne sognerådet heller forstå og den gamle font kom til ære og værdighed igen.
Kirken har i øvrigt siden sin indvielse undergået forbedringer og forskønnelser, ligesom forskellige har doneret kunstgaver til kirken.