Post 13

Sønderport

Klik for kort
Arbejdernes forsamlingsbygning Sønderport under opførelse i 1939.

Arbejdernes forsamlingsbygning Sønderport under opførelse i 1939. Den stod færdig i 1941.

Oprindeligt lå Silkeborg Mølle der, hvor Sønderport blev opført i 1940. Møllen blev bygget helt tilbage i 1867 af møller Knud Jensen. I 1939 blev den revet ned til fordel for et moderne funktionalistisk forsamlingshus – nemlig Sønderport. Det var den lokale arbejderbevægelse der stod bag og der blev satset stort.

 

Silkeborgsalen

Det var arkitekt Max Pape, der tegnede bygningen og inden i den store sal bekostede Ny Carlsberg-fondet malerier af maleren Anton Hansen med motiver af Danmark fra istiden og frem.
Den store sal blev døbt Silkeborgsalen og kunne rumme op til 1500 mennesker. Samtidig var huset indrettet med møde- og arrangementslokaler i forskellige størrelser, 11 lejligheder, to butikker og en restaurant. På den måde var bygningen tænkt som rammen om store dele af byens forenings- og kulturliv.
Kulturlivet tog da også fat på at bruge faciliteterne med det samme. Der var ofte koncerter og andre arrangementer. Blandt andet har Leo Mathisen spillet der i 1943. Men naturligvis også mange andre.
Det var et folkeligt forsamlingssted og mangfoldige er de fester, jubilæer, udstillinger, teaterforestillinger, møder og kongresser, der blev holdt på Sønderport. I 1943 holdt Silkeborg Badmintonklub endog et stævne i den stor sal, hvilket illustrerer, hvor højt der var til loftet både fysisk og med hensyn til hvilke arrangementer, man bød indenfor.
På trods af de mange muligheder, Sønderport åbnede op for kneb det med økonomien. I 1969 indrettede arbejderorganisationen Fællesorganisationen, som ejede Sønderport, hotel og bodega i bygningen ved siden af forsamlingslokalerne. Sønderport vedblev dog at være en byrde for fagbevægelsen i Silkeborg. I 1975 gik bygningen på tvangsauktion og blev solgt. Siden har der været forskellige hoteller, ældrecentre og bowlingbane. Sønderport står tomt i øjeblikket, men der er kræfter, der arbejder på at genoplive det som spillested.

Læs mere om arbejderbevægelsen på Wikisilkeborg

Se næste post