Post 10

Silkeborg Bibliotek

Klik for kort
Indgangen til Silkeborg Bibliotek 1920

Indgangen til Silkeborg Bibliotek 1920

Den imposante rødstensbygning (Hostrupsgade 41A) er hjemsted for Silkeborg Bibliotek. Bygningen, som blev opført i 1918-20, rummede oprindelig både bibliotek, badeanstalt og museum. Den kommunale bygning blev bygget som et beskæftigelesprojekt for arbejdsløse håndværkere og det tog mere end to år at få færdiggjort byggeriet. 

I 1921 opførtes nordfløjen i bibliotekskomplekset, som oprindelig var planlagt til at rumme en brandstation. Den blev dog indrettet til kommunale kontorer for forsørgelsesvæsenet, hjælpekassen, sygekassen og arbejdsanvisningen.

 

Privat bogsamling

Biblioteket begyndte egentlig som en privat folkebogsamling stiftet i 1900 af en kreds af borgere. I begyndelsen lå den på Teknisk Skole som lå på Skoletorvet og det kostede penge at bruge biblioteket – 1 krone om året.
Det var svært at drive bibliotek i Silkeborg på private vilkår. Derfor overtog kommunen samlingen i 1918. Det var ved samme lejlighed man satte gang i biblioteksbyggeriet.
Der blev også ansat en stadsbibliotekar til at drive det nye kommunale bibliotek. Den første hed Peder Nielsen og han gjorde et stort arbejde for at udvikle biblioteket og samlingen.

Læs mere om Peder Nielsen på Wikisilkeborg.

Se næste post