Post 8

Forskoleseminariet

Klik for kort
Forskolelærerindeseminariebygningen fra 1894

Forskolelærerindeseminariebygningen fra 1894. Bygningen er tegnet af Anton Rosen, men er senere bygget højere.

I 1894 fik Silkeborg et forskolelærerinde-seminarium. Faktisk blev det allerede oprette i 1891, men i 1894 stod bygningen i Estrupsgade klar. Seminariet var en af de første af mange knopskydninger på det Th. Langske skoleimperium.
 
Th. Lang

Foruden forskoleseminariet omfattede Th. Langs Skoler blandt andet også pigeskole, gymnasium og lærerindeseminarium.
Skolerne var i begyndelsen henvendt til piger og unge kvinder. Theodora Lang, der oprettede og ejede dem, var meget engageret i det kønspolitiske arbejde. Ikke alene var hun med til at grundlægge og udgive tidsskriftet for pigeskoler “Bog og Naal”,  hun rejste også landet rundt for at fremme uddannelsesmulighederne for kvinder.
Forskolelærerindeseminariet og det almindelige seminarium, der fulgte senere skulle gøre det muligt for unge kvinder at tage en uddannelse og på den måde få mulighed for at stå mere selvstændigt og kunne udfolde deres potentiale i samfundet.
For at erhverve erfaring om uddannelse af kvinder rejste frk. Lang, som hun ofte omtales, på studieture til udlandet. En af de ideer, hun vendte hjem med, var, at der skulle tilknyttes en øvelsesskole til seminariet, hvor de vordende lærere kunne prøve lærergerningen i praksis.
Seminarieskolen blev oprettet som en almindelig folkeskole i 1894. Så på den måde drev Theodora Lang både offentlig og privat skole på en gang.
Theodora Lang drev skolerne frem til 1927, hvor hendes niece Karen Linderstrøm Lang tog over. Skolerne var dog allerede i 1917 omdannet til en selvejende institution.

Læs mere om Theodora Lang på Wikisilkeborg.

Se næste post