Post 7

Det smalle hus og seminariet

Klik for kort
Det smalle hus og seminariet

Det smalle hus forbinder realskolens nye bygning med den gamle skolebygning fra 1881.

Silkeborgs smalleste hus forbinder gavlhuset på hjørnet af Skolegade med Skolegade 2A. Øverst oppe over det lille forretningslokale, der oprindelig var en port, er facaden indrammet af to søjlebærende kvinder – såkaldte karyatider, der er kendt fra det antikke Grækenlands arkitektur.

Fortsættelse af realskolen

Silkeborg Seminarium, som også er kendt som Vinthers seminarium efter dets forstander igennem 43 år P.J.M. Vinther, begyndte i 1886 sin virksomhed i den daværende realskoles gamle bygning på hjørnet ved Hostrupsgade – til højre for “det smalle hus”. Bygningen til venstre opførtes i 1886.
Seminariet blev nærmest oprettet som et tillægskursus til realskolen. Det var nemlig sådan, at havde man taget en såkaldt præliminæreksamen, som den realskolen tilbød så kunne man få godskrevet 4 fag på læreruddannelsen. Det betød at eleverne på realskolen ved at læse et år mere kunne opnå en læreruddannelse. Da flere elever var interesserede i denne mulighed gik man i gang. Der var dog kun 8 elever det første år.
I 1890 blev Vinther forstander og forpagter af seminariet og realskolen sammen med A.H.N Kirkeskov og allerede i 1891 købte de to lærere skolerne. Seminariets lokaler i skolebygningen ved Skoletorvet var dog ret primitive til at begynde med og man opførte derfor en ny stor seminariebygning længere nede af Skolegade. Her havde seminariet hjemme indtil 1961 hvor det flyttede op på Århusbakken hvor det ligger endnu.
I 1933 overdrog Vinther ledelse og ejendomme til lærer på seminariet Herluf Jensen. Dog fortsatte Vinther med at figurere som medforstander helt frem til 1940 – måske et udtryk for at Vinther var kendt og blev opfattet som en garant for kvalitet.
Seminariet fortsatte som et privat seminarium til 1958, hvor det blev gjort til en selvejende institution. Sammen med overgangen til selveje måtte man også sande at rammerne for seminariet i Skolegade var ved at blive for små og utidssvarende. Derfor igangsatte man opførelsen af nye bygninger på Århusbakken.

Læs om Skoletorvet på Wikisilkeborg

Se næste post