Post 6

Kornmod Realskole

Klik for kort
Kornmod Realskole

Kornmod Realskole er en af Silkeborgs ældste skoler og stærkt medvirkende årsag til at Skoletorvet hedder som det gør.

Kornmod Realskole har en lang og omskiftelig historie. Den blev oprettet som friskole i protest mod Silkeborgs dårlige skoletilbud i 1860’erne, udviklede sig med tiden til et større skoleimperium, og er nu en moderne friskole. Selve navnet “Kornmod” fik skolen i 1900.
I 1919 flyttede Kornmod til egen bygning i Fredensgade 9. I 1961 overtog man de nuværende bygninger efter Silkeborg Seminarium.

 

Ungdomsskolen Kornmod

I 1900 tilbød skolen et 15 måneders realskolekursus, som blev afsluttet med en præliminæreksamen i København. Det første hold havde 10 unge mennesker indskrevet, som alle bestod eksamen i 1901.
I begyndelsen hed skolen Ungdomsskolen Kornmod netop fordi den henvendte sig til unge mennesker. Senere i 1936 begyndte man at optage børn til en almindelig 4-årig realskoleuddannelse. Kornmods leder Stig B. Skole stod for denne og mange andre udvidelser af aktiviteten for Kornmod knopskød i de år med flere forskellige nye linjer. Således oprettede han også en efterskole, et handelskursus og et studenterkursus. Desværre blev Stig B. Skole alvorligt syg og måtte opgive at drive Kornmod videre i 1941.
Senere i midten af 1950’erne overtog den engagerede ordblindelærer Peder Nørby Christensen Kornmod. Han forenklede skolens tilbud og indførte 1. til 10. klasser på skolen.
I 1963 gik skolen fra privat ejerskab til selvejende institution. Konkret indledte den et samarbejde med Silkeborgs Y’s Mens Club, som fik plads i bestyrelsen. Det skete for at sikre, at skolen hvilede på et kristent grundlag.
I 1979 blev det sidste hold ført op til realeksamen. Skolen kursusvirksomhed endte også her. Derefter var Kornmod en “almindelig” friskole med 1. til 10. klasse på skemaet.

Læs om navnet Kornmod på Wikisilkeborg.

Se næste post